Lomu spēles

Lomu spēle - Mafija

Spēles mērķis un gaita:

Spēle ilgst tik dienas, kamēr viena vai otra puse uzvar noslaktējot visus pretiniekus.

Ievads, spēles kārtība:

Pamatā spēle notiek pēc mūsu laika - ja diena tad diena, ja nakts - tad nakts. Sākumā tiek izveidots spēles pieteikšanās miniblogs lomu spēļu grupā. Komentāros piesakas grupā esošie spēlētgribētāji, kad ir sakrāts vajadzīgais spēlētāju skaits, tad sākas spēle. Parasti tas ir 16, bet, protams, viss ir atkarīgs no vadītāja, tāpēc skaits var mainīties. Pēc pieteikšanās beigām tiek izveidots jauns miniblogs - 1. dienas miniblogs. Visi spēlētāji ir saņēmuši savas lomas no vadītāja (vadītājs ir tas, kurš izveidojis pieteikšanās miniblogu vai kāds, kurš piesakās vadīt) un sāk rakstīt dažādus komentārus dienas miniblogā, lai uzzinātu citu lomas spēlē. 1 spēles diena ilgst līdz noteiktam laikam, kuru ir noteicis spēles vadītājs. Līdz šim laikam arī jānosūta savs balsojums. Darbība/balsojums ir atkarīgs no tavas lomas, par to arī vairāk nākamajā sadaļā. Sūtot balsojumu, iespēja atstāt ziņu, kas tiek publicēta, ja spēlētājs mirst.

Lomas:

Loma Puse, kurai pieder Lomas iespējas
 Iedzīvotājs  Pilsēta  Katru dienu sūta spēles va dītājam vēstuli, par kuru tajā dienā balso. Persona, par kuru ir visvairāk nobalsots, mirst.
 Iedzīvotājs ar vesti  Pilsēta  Tādas pašas iespējas kā parastam iedzīvotājam, taču ir viena papildus dzīvība, ja gadījumā viņu nolinčo (nogalina).
 Maniaks  Pilsēta  Katru dienu sūta spēles vadītājam vēstuli, kuru tajā dienā nogalina.
 Mafija  Mafija  Katru dienu mafija kopīgi nolemj, kuru nogalina, un sūta vēstuli spēles vadītājam, kura persona tā būs.
 Komisārs  Pilsēta  Katru dienu sūta spēles vadītājam vēstuli, kuru tajā dienā pārbauda. Iestājoties jaunai dienai, komisārs saņem tās personas lomu.
 Seržants  Pilsēta  Katru dienu saņem komisāra pārbaudītās personu lomas. Ja komisārs mirst, tad seržants kļūst par komisāru.
 Ārsts  Pilsēta  Katru dienu sūta spēles vadītājam vēstuli, kuru tajā dienā glāb no nāves.
 Pensionāra  Pilsēta  Tādas pašas iespējas kā parastam iedzīvotājam, taču, ja kāds viņu nolinčo, tad šī persona mirst, izņemot iedzīvotājus.
 Terorists  Mafija vai 3. persona  Katru dienu sūta spēles vadītājam vēstuli, par kuru tajā dienā balso vai arī kuru tajā dienā nogalina, bet tādā gadījumā pats arī mirst.

 

Lomu sadalījums 16 spēlētājiem:

 • 4 mafija
 • 1 maniaks
 • 1 komisārs
 • 1 seržants
 • 1 ārsts
 • 1 pensionāre
 • 1 terorists
 • 1 iedzīvotājs ar vesti
 • 5 iedzīvotāji

Noteikumi:

 • Drīkst tieši atklāt savu lomu dienu miniblogos, pat ja melo.
 • Nedrīkst likt bildi ar atsūtīto lomu, arī neīstu bildi. 
 • Maksimālā neaktivitāte ir 3 dienas. Par neativitāti vairāk lasīt nākamajā sadaļā.
 • Mafijas biedri skaitās nobalsojuši, ja viens no viņiem nobalso.
 • Lai balsotu, jābūt vismaz 1 komentāram attiecīgās dienas miniblogā.
 • Darbības notiek pēc vēstuļu sūtīšanas. Ja maniaks un mafija 1 otru sitīs, uzvarēs tas, kas pirmais atsūtīja vēstuli.

Noteikumi var tikt mainīti pēc vadītāja ieskatiem.

Neaktivitāte.

Aktivitāti skatās pēc nosūtītajām vēstulēm, jo katrai lomai ir ar ko sūtīt vēstuli. Tas nozīmē, ja 3 dienas nav nosūtīta vēstule, spēlētājs ir neaktīvs. Neaktivitātes sods ir izmešana no grupas un tikšana melnajā sarakstā. Neaktivitāte neattiecas uz pārējiem mafijniekiem, ja viens ir nobalsojis(3. noteikums).

                                     © Lomu spēles administrācija.