Kad vislabāk rīkot ExsParty 2014?

  • 25. un 26. jūlijs
  • 1. un 2. augusts
  • 8. un 9. augusts
  • 15. un 16.augusts

(Atbildi aptaujā lapas malā)