Nekad nemeties iekš sprite tic tac spearmint=rezultāts...ļoti sapigs...
 Man likas pamēģināšu bus garšīgi..bet tagad riktigi sāp veders =[