lūdzu pasakat kādu vielu kas labi deg, ko varētu atrast ķīmijas stundā.