Varbūt Ventspilī dzīvojošajiem šis interesēs.

Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības

kompetences centrs „Ventspils Profesionālā vidusskola”

 

Ko?uzsāk uzņemšanu

 

KAD?sākot ar 14.06.2012. šādās specialitātēs:

 

Pēc 9.klases:

-Mašīnbūves tehniķisJAUNUMS(mācību ilgums 4 gadi, 3.kvalifikācijas pakāpe)

-Automehāniķis (mācību ilgums 4 gadi, 3.kvalifikācijas pakāpe)

-Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks (mācību ilgums 4 gadi, 3.kvalifikācijas pakāpe)

-Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (mācību ilgums 4 gadi, 3.kvalifikācijas pakāpe)

-Pavārs (mācību ilgums 3 gadi, 2.kvalifikācijas pakāpe)

 

Pēc 12.klases:

-Mehatronisko sistēmu tehniķisJAUNUMS (mācību ilgums 2 gadi, 3.kvalifikācijas pakāpe)

-BārmenisJAUNUMS (mācību ilgums 2 gadi, 3.kvalifikācijas pakāpe)

 


No 17 gadiem

-Grāmatvedis (mācību ilgums 1,5 gadi, 3.kvalifikācijas pakāpe)

-Metinātājs (mācību ilgums 1 gads, 2.kvalifikācijas pakāpe)

-Kuģa pavārsJAUNUMS (mācību ilgums 1 gads, 2.kvalifikācijas pakāpe)

 


aizraujoši

Skolas kamerkoris „Vindau” (diriģentes G.Rūse, L.Cinkusa).

Deju studija „Ventiņi” (pedagogi S.Daņiļeviča, A.Daņiļevičs). 

Basketbols, futbols, frīsbijs, volejbols, florbols (I.Gončarova, R.Silarājs, E.Zviedrāns).

 

BONUSI

- dienesta viesnīca.

- valsts noteikta stipendija un Eiropas Sociālā fonda stipendija.

 

Iesniedzamie dokumenti

Pase, izglītību apliecinoši dokumenti, 4 fotokartītes 3x4.

 

KUR?

Saules iela 15, Ventspils, LV-3601

Tālrunis 63622663

E-pasts: info@pikc.lv

Mājas lapa: http://www.pikc.lv

Twitter: @zpikc

 

NEGAIDI! PIESAKIES! TEV VISS IZDOSIES!


Savas skolas labad ielieku šo reklāmu, ceru ka tas nav aizliegts. Taču ja ir aizliegts, dzēsīšu blogu.