Nu ko pēc vieans stundas sākas ši gada pēdējā diena, tatad sāku prātot kādu apņemšanso izvēlēties nākamajam gadam. Tādēļ vēlos dzirdēt arī to ko jūs apņemsieties.