Daudziem šīs lapas lietotājiem pārsteigumu radījušas izmaiņas lapas moderatoru sastāvā - Burvis99 un Kordiljers vairs nav modi.

Gribēju pateikt, ka mēs paši labprātīgi pieteicāmies uz šo labojumu, nosūtot Mad (jeb 'Admin' vai 'M') attiecīga satura vēstules. Lapu nepametīsim, tikai tās stāvoklis vairs nebūs mūsu ziņā.

Kamēr es saglabāju savu blogu un pieteicos uz rakstu autora statusu, lai varētu labot savus rakstus (ko gan tagad nemaz nesaprotu, kā var darīt), Burvis pavisam atteicās no visām savām privilēģijām.

Par iemeslu šādas izvēles izdarīšanai mums kalpoja eXs administrācijas piekoptā lielā pēršanās un mazā darīšana. Moderatoru ieteikumi (kas tika iegūti no visu parasto lietotāju viedokļiem) lapas uzlabošanai netika vai tikai daļēji tika ņemti vērā, piemēram, vairāku mēnešu laikā pat lapas Prasmju sadaļas ikonas nav pilnvērtīgi nodrošinātas. Protams, tika veikti arī kādi uzlabojumi, bet tie kalpoja tikai lapas uzprišināšanai, nevis fundamentālo problēmu risināšanai. Tas būtu tāpat, it kā jūs lakotu pūstošu koku. Tā taču vistīrākā pornogrāfija, nevis darbs!

Redzot, kādā nevēlamā virzienā, neatkarīgi no mūsu pūliņiem, kopš 2009. gada sākuma (jaunās versijas ieviešana) dodas šī lapa, nevēlējāmies tikt uzskatīti par atbildīgiem tās bojāejā un sarāvām saiknes ar modu kolektīvu.

Es varu piedāvāt sava "atlūguma", ko sūtīju Mad attēlu un norakstu, ja nu kas notiek bildei.

Paldies

Atlūgums

Šis ir lūgums atbrīvot mani no moderatora pienākumu pildīšanas.

Es atsakos no moda statusa un, paturot blogu, vēlos tikt pārveidots par parastu lietotāju vai rakstu autoru, ja ir radies iespaids, ka es būtu ko tādu nopelnījis.

Vēlos beigt savu moderatora darbību dažādu iemeslu dēļ, ja tos uzskaitam, tad tie ir:

+ No lapas administrācijas puses publiski izvērstā ņirgāšanās par modiem, liedzot viņiem īpašas papildu iespējas, kas noritēja līdz iespējas likt banus ieviešanai.

+ Lapas administrācijas pasivitāte sakarā ar lapas uzlabošanu un labiekārtošanu.

+ Dialoga trūkums starp modiem un adminiem.

+ Administrācijas bezatbildīgā un bezjēdzīgā attieksme pret modu un rakstu autoru kolektīvu, padarot tos abus par apsmieklu citiem.

+ Nesaprotamā un vienpersoniskā jaunu moderatoru un administratoru izvēle no administrācijas puses.

+ Administrācijas nerūpēšanās par pašu ieviesto lapas noteikumu ieviešanu, solījumu nepildīšana un melīgums.

Balstoties uz augstākminēto, vēlreiz lūdzu tikt atbrīvos no moderatora saistībām un modu kolektīva.


Neesmu pavisam atmetis apsvērt iespēju atkal kļūt par modu, ja situācija uzlabosies, bet bez kardinālām izmaiņām tas nenotiks.

Varat izteikt savus subjektīvos viedokļus par šo notikumu, ja vēlaties.