Kas ir ielu vingrošana?

Ielu vingrošana ir a) atlētiskās vingrošanas, b) calisthenics, c)parkour un d) hip-hop kultūras un sporta apvienojums.

a) Atlētiskā vingrošana – ir vingrinājumu sistēma ar dažādām piepūlēm tendēta uz veselības nostiprināšanu, spēka un izturības attīstību un atlētisku ķermeņa uzbūves veidošanu. Atlētisko vingrošanu izmanto lai palielinātu spēku, attīstītu fizisko formu, vai atjaunotu traumēto ķermeņa daļu darbību.

b) Calisthenics – ir vingrojumu komplekss, kas sastāv no daudz, dažādiem vienkāršiem vingrinājumiem kuri tiek izpildīti ar sava ķermeņa svaru. Šo vingrinājumu mērķis ir trenēt ķermeņa muskulatūras spēku un attīstīt vispārējo fizisko sagatavotību.

c) Parkour – ir fizska disciplīna, kuras dalībnieki skrien pa, maršrutu pārvarot jebkurus pa ceļam radušos šķēršļus maksimāli efektīgā veidā tā kā to darītu ekstremālā situācijā, izmantojot tādas iemaņas kā lekšana, rāpšanās vai citi specializētas parkour iemaņas. Parkour ir radies Francijā, un viens no tā aizsācējiem ir Deivids Bells (David Bell).

d) Hip-hop – ir mūzikas žanrs, kurš tipiski sastāv no ritmiska vokāla stila ko sauc par „rap” kam pavadījumā skan mūzika. Hip hop mūzika ir daļa no hip hop kultūras kuras aizsākumi ir meklējami 1970-jos gados Ņujorkas rajonā „Bronx”. Sākotnēji šo kultūru radījuši un attīstījuši afro amerikāņi un lielu iespaidu uz šo kultūru ir atstājis Jamaikas nacionālās mūzikas stils.

Ielu vingrošanas pamatā ir vingrinājumu komplekss kur lielākoties tiek strādāts ar sava ķermeņa svaru. Par ielu vingrošanu to sauc tādēļ, ka viss šis vingrojumu komplekss ir pielāgots āra apstākļiem. Ar ielu vingrošanu ir iespējams nodarboties gan specializētos sporta laukumos, gan jebkurā citā vidē, kā piemēram pilsētu parkos, ēku kompleksos, pieturvietās, daudz dzīvojamo māju pagalmos, kā arī tieši pretēji brīvā dabā, mežā vai pie jūras.

Kāda ir galvenā ielu vingrošanas priekšrocība?

Galvenā ielu vingrošanas priekšrocība ir iespēja iegūt spēcīgu muskulatūru, atlētisku augumu un labu fizisko formu neiztērējot ne santīma uz sporta zāļu apmeklējumiem.

Kas ir Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība?

Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība ir sabiedriska organizācija kuras mērķi ir:
1. Attīstīt ielu vingrošanas kustību Latvijas teritorijā;
2. Piesaistīt jaunus biedrus ielu vingrošanas kustības attīstībai Latvijas teritorijā;
3. Rīkot ielu vingrošanas paraug demonstrējumus Latvijas skolās, kā arī dažādās bērnu un jauniešu organizācijās;
4. Rīkot bērnu un jauniešu sacensības ielu vingrošanā;
5. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū;
6. Sakopt esošās ielu vingrošanas treniņu vietas Latvijā, kā arī veidot jaunas ielu vingrošanas treniņu vietas;
7. Paaugstināt ielu vingrošanas instruktoru kvalifikāciju;
8. Dibināt kontaktus ar pasaules ielu vingrošanas sporta biedrībām, asociācijām un federācijām pieredzes apmaiņai;
9. Piesaistīt bērnus un jauniešus ielu vingrošanas treniņu nodarbībām:

Kas un kādā veidā var kļūt par Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības biedru?

Par Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona kura vēlās pievienoties biedrības nosprausto mērķu sasniegšanā aizpildot attiecīgās formas pieteikumu. Aicinām piebiedroties arī personas kuras vēlās trenēties un attīstīt savas prasmes ielu vingrošanā.

Kādas priekšrocības ir kļūstot par Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības biedru?

1. Tā ir iespēja piedalīties visās biedrības rīkotajās sapulcēs ar savu iniciatīvu un ierosinājumiem, aktivitāti piedalīties biedrības darbībā.
2. Biedrībai tiks izveidota interneta mājas lapa, kurā katrs biedrības biedrs varēs izveidot savu blogu ar video, bildēm rakstiem un daudz ko citu.
3. Biedrības biedri vienmēr tiks pirmie informēti par jebkurām norisēm ap un par ielu vingrošanu Latvijā.
4. Biedrībai tiek izstrādāta simbolika kura tiks izmantota biedrības treniņtērpiem, prezentācijas materiāliem un daudz kam citam. Biedram būs tiesības nēsāt biedrības treniņtērpus un lietot biedrības simboliku biedrības prezentēšanai.
5. Biedram būs tiesības piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos (sacensības, festivāli, paraug demonstrējumi u.c.)

Nedaudz par biedra naudu un biedrības saimniecisko darbību!

Biedru nauda ir 5Ls mēnesī kuri ir jāpārskaita uz biedrības bankas kontu. Visa biedrības darbība tiek balstīta uz entuziasma pamata, bez mērķa pelnīt naudu jo biedrība ir bezpeļņas organizācija. Ar laiku iespējama dažādu labumu un priekšrocību iegūšana no dalības biedrībā, bet pašlaik sākuma stadijā visas priekšrocības ir norādītas augstāk. Visi biedrībā nonākošie līdzekļi tiks tērēti stingri vadoties pēc biedrības nospraustajiem mērķiem. Tuvākie paredzamie izdevumi kuriem ir nepieciešami lieli naudas līdzekļi ir:
1) biedrības logotipa un simbolikas izstrāde;
2) biedrības interneta mājas lapas izstrāde;
3) pārvadājama pievilkšanās stieņa un līdzteku iegāde, ko biedrība varētu izmantot uzstājoties ar paraugdemonstrējumiem skolās un dažādos sabiedriskos pasākumos, tādējādi piesaistot sabiedrības uzmanību.
Biedrības saimniecisko darbību pārvaldīs biedrības grāmatvede. Biedrības biedriem kuri maksās biedra naudu būs iespēja iepazīties ar visām grāmatvedības atskaitēm par iztērētajiem līdzekļiem. Šīs atskaites tiks sniegtas Valsts ieņēmumu dienestam līdz ar to arī ieņēmumu dienests kontrolē biedrības finansiālo darbību.
Ir mērķis piesaistīt ziedojumus no juridiskām personām. Juridiskas personas ziedojot sabiedriskajām organizācijām iegūst atlaides maksājot nodokļus. Ja tiks piesaistīti šādi ziedojumi tie arī tiks tērēti stingri biedrības nosprausto mērķu sasniegšanai. Piesaistot arējos līdzekļus mums būs iespēja apgādāt aktīvākos biedrus ar biedrības treniņtērpiem, rast iespēju pieredzes apmaiņai, kā arī uzlabot biedru treniņu apstākļus. Biedrības galveno mērķu sasniegšanai tiks rakstīti pieteikumi un projekti Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas līdzfinansējuma iegūšanai. Šādi līdzekļi būs ļoti nepieciešami jo ne no biedra naudas ne no katra individuālā biedra iniciatīvas galvenos biedrības izvirzītos mērķus sasniegt nebūs iespējams.

Kādi ir biedra pienākumi kļūstot par Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības biedru?

1. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces lēmumus
2. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
3. Regulāri maksāt biedra naudu.
4. Veidot biedrības pozitīvā tēla atspulgu.
5. Trenēties.

Ja ir kkādi jautājumi, uzdod tos šeit! Centīšos atbidēt

Pāris video no LIVSB: