Nu tā uzspēlēju dice game un kad uzmeta 64 vins izgaja arā!