Beidzot beidzies 2007. macibu gada 1. pusgads!
Beidzot bus brivlaiks un varēs atpūsties!

Gribējās uzzināt kādas tad īsti ir jūsu gala atzīmes?

manējās(saliktas dilstoshaa seciibaa atziimes):
matmātika - 9
dabaszinības - 9
informātika - 9
Latvijas un pasaules vēsture - 9
Angļu valoda - 8
Mūzika - 8
Vizuālā māksla - 8
Zīmēšana - 8
Gleznošana - 8
Kompozīcija 8
Metālapstrāde 8
kokapstrāde - 8
Latviešu valoda - 7
literatūra - 7
Krievu valoda - 7
sociālās zinības - 7
Mājyurība un tehnoloģijas - 7
sports - 7
keramika - 7

=] pirmaa lieciba kur nav ne1 atzimes zemakas par 7!!!
kadas atzīmītes jums?
Un ko jūs plānojat darīt brīvlaikā?