paldies par 7 day banu laigan 2reiz netisham nospiedas "i" un izleca reklama, un es nezinu ka to jobano reklamu nonemt.