Nu nezinu vei šeit ir bijis šis video, bet ktv noskatīties atkal ir ko vērts, par, manu prāt labāko raidījumu pasaulē smile_mini.gif

Laboja mad, labots 5x