Šajā pavasarī

  • Rakstu bakalauru/maģistru
  • Rakstu studiju darbu/kursa darbu
  • Ceru pabeigt vidusskolu
  • Ceru pabeigt pamatskolu
  • Nedodu pīli
  • Geimoju
  • Nedaru neko īpašu
  • Koa? Jau pavasaris?

(Atbildi aptaujā lapas malā)