Davai, postojam atkal kā katru gadu savas gada vidējās un klasi.