Ko tu gribeeji ziemassveetkos un ko tu dabuuji?Ieraksti sava komentaara atbildees.

 

Laboja Grintals, labots 2x